Máme problémy s našimi webovými stránkami. Horní navigační panel nefunguje správně. Kompletní navigační nabídku naleznete v dolní části webu.

spodní třetina vyrobená pomocí mimoLive®
Lower Third vytvořený pomocí mimoLive® for Mac®

Dolní třetiny

Dolní třetina je grafický prvek, který se zobrazuje ve spodní části obrazovky během videa nebo televizního programu. V dolní třetině se obvykle zobrazují informace o mluvící osobě nebo o obsahu zobrazovaném na obrazovce. Mohou obsahovat jméno a titul mluvčího, stručný popis toho, o čem se mluví, nebo jiné důležité informace. Dolní třetiny se často používají, aby divákům pomohly pochopit obsah videa nebo pořadu a sledovat jej. Běžně se používají ve zpravodajství, talk show a dalších typech pořadů, kde je důležité poskytnout informace o diskutujících osobách a tématech.

DEFINICE DOLNÍ TŘETINY

televize průmysl, a dolní třetina je grafické překrytí umístěné v title-safe dolní část obrazovka, i když ne nutně celou jeho spodní třetinu, jak napovídá název.

V nejjednodušší podobě může být spodní třetina pouze text překrývající video. Často je tento text bílý s kapkový stín aby se slova lépe četla. Spodní třetina může také obsahovat grafické prvky, jako jsou rámečky, obrázky nebo stínování. Některé spodní třetiny mají animovaný pozadí a text.

Čeština