Máme problémy s našimi webovými stránkami. Horní navigační panel nefunguje správně. Kompletní navigační nabídku naleznete v dolní části webu.

Obecné selektory
Pouze přesné shody
Vyhledávání v názvu
Vyhledávání v obsahu
Výběr typu příspěvku

Příručka - Obsah

Klávesové zkratky

Obsah

Klávesové zkratky jsou užitečné při ovládání programu mimoLive za běhu pořadu, protože pro přístup k určité funkci nemusíte rolovat na určitou vrstvu a vybírat její variantu.

Přiřazení klávesových zkratek

Klávesové zkratky můžete přiřadit k přepínání fotoaparátů, spouštění vrstev a dalším operacím. Většina tlačítek spouště v mimoLive má hned vedle sebe záznamník klávesových zkratek. Všechny klávesové zkratky, které zaznamenáte pomocí této funkce, se uloží do dokumentu mimoLive.

53e784ad 687e 41b5 a88e c5c9f5eb24c9

Chcete-li tlačítku přiřadit určitou klávesovou zkratku, klikněte na tlačítko "Record Shortcut". To zčervená a zobrazí se nápis "Zadat klávesovou zkratku", což znamená, že tlačítko čeká na stisknutí kombinace klávesových zkratek, kterou chcete nyní přiřadit.

0a6bd656 f11f 449b 9a7c 113966299cb8
*

Výběr kombinace kláves

Klávesové zkratky mohou být tvořeny jedinou klávesou nebo kombinací modifikátorových kláves (⌘, ⌥, ⇧, ctrl) a klávesy. Jednotlivé klávesy jsou snadno zapamatovatelné a rychle přístupné. Mohou vám však překážet, pokud chcete zadat data a nezadali jste vstupní pole. Na druhou stranu složitější klávesové zkratky jsou často obtížně proveditelné a měly by se používat, pokud úhozy na klávesnici simuluje hardware nebo software třetí strany.

*

Stejnou kombinaci klávesových zkratek můžete použít na více místech. Např. můžete spustit dvě vrstvy současně.

*

Zrušení záznamu klávesové zkratky

Záznam klávesové zkratky můžete zrušit kliknutím na ikonu "odvolat" vpravo: Předchozí klávesová zkratka se obnoví.

Po úspěšném zaznamenání klávesové zkratky se v diktafonu zobrazí příslušná klávesová zkratka. Pomocí tlačítka "x" můžete klávesovou zkratku odstranit. Kliknutím na klávesovou zkratku můžete zaznamenat novou.

f76a0e99 f776 488d 93a0 a35ff9c4499e

Klávesové zkratky poskytované mimoLive

Aplikace mimoLive přináší mnoho předdefinovaných klávesových zkratek.

Obecné klávesové zkratky

Klávesová zkratkaAkce
⌘A Vyberte vše. Funguje ve vstupních polích. Protože mimoLive podporuje pouze jednotlivé vybrané vrstvy nebo zdroje, nemá to žádný vliv na samotný dokument.
⌘M Minimalizujte okno dokumentu mimoLive na dokument.
⌘Z Vrátit poslední operaci
⇧⌘Z Znovu provést poslední odvolanou operaci
⌘C Zkopírujte aktuálně vybranou položku do panelu pro vkládání. Lze použít i ke kopírování/vkládání vrstev.
⌘X Vyřízněte aktuální výběr a uložte jej na kartotéku.
⌘V Vložit aktuální obsah panelu pro vkládání do aktuálního zaměření klávesy. Lze použít i ke kopírování/vkládání vrstev.
⌘S Uložte nejpřednější dokument.
⇧⌘S Uložte dokument do jiného umístění a/nebo pod jiným názvem. Budete vyzváni standardním dialogovým oknem pro uložení souboru k výběru umístění a nového názvu.
⌘O Otevřete existující dokument mimoLive. Zobrazí se standardní výběr souborů.
⌘N Vytvořte nový dokument mimoLive.
⌘W Zavřete nejpřednější okno. (Může to být jiné okno než hlavní okno dokumentu mimoLive. Pro zavření nejpřednějšího okna dokumentu mimoLive použijte ⇧⌘W).

Speciální klávesové zkratky

Klávesová zkratkaAkce
⇧⌘A Přidání mediálního souboru do zdrojové knihovny.
⌥⌘R Otevřete okno Poslední nahrávky
⇧⌘R Otevřete okno Sledování výkonu vykreslování
⌘R Zahájení přehlídky. (viz Tlačítko spuštění/ukončení přehlídky)
⌘B Start Přehrávání na celé obrazovce
⌘2 Přepínání viditelnosti knihovny zdrojů

Klávesové zkratky pro práci s vrstvami

Viz . Vrstvy, nastavení a varianty jak pracovat s vrstvami v mimoLive.

Klávesová zkratkaAkce
⌘L Zapnutí nebo vypnutí aktuálně vybrané vrstvy. (viz Vrstvy, nastavení a varianty)
⌘D Duplikovat aktuálně vybranou vrstvu. (viz Vrstvy, nastavení a varianty)
⌘⌫ Odstranění aktuálně vybrané vrstvy. (viz Vrstvy, nastavení a varianty)
⌘⏎ Sbalit varianty vrstvy v zásobníku vrstev.
⌘↑ Výběr vrstvy nad
⌘↓ Vyberte následující vrstvu

Klávesové zkratky pro práci s variantami vrstev

Viz . Vrstvy, nastavení a varianty jak pracovat s variantami vrstev v mimoLive.

Zkratka klávesniceAkce
⌘⏎ Sbalit varianty vrstvy v zásobníku vrstev. (viz Vrstvy, nastavení a varianty)
⌘+ Duplikovat aktuálně vybranou variantu vrstvy. (viz Vrstvy, nastavení a varianty)
⌥⌘⌫ Odstranění aktuálně vybrané varianty vrstvy.
⌘→ Vyberte další variantu vrstvy.
⌘← Vyberte variantu předchozí vrstvy.

Použití klávesových zkratek pro automatizaci

Existuje celá řada hardwarových zařízení a softwarových balíčků, které mohou "simulovat" stisknutí kláves pro vzdálené ovládání jiné aplikace a implementovat automatizaci. Doporučujeme používat poměrně složité klávesové zkratky s více modifikačními klávesami (⌘, ⌥, ⇧, ctrl) plus klávesu, aby tyto klávesy nebyly omylem stisknuty uživatelem na klávesnici a nepřekážely jiným funkcím systému.

*

Plochy pro vzdálené ovládání a rozhraní HTTP API

V systému mimoLive je výkonný mechanismus pro dálkové ovládání: Plochy dálkového ovládání a ROZHRANÍ API HTTP což může způsobit, že "simulace klávesnice" bude zastaralá.

Ovládání mimoLive pomocí jazyka AppleScript

Přímé použití jazyka AppleScript k ovládání služby mimoLive není v současné době podporováno.
Máte však dvě možnosti, jak ovládat mimoLive pomocí jazyka AppleScript:

  • Ke spouštění klávesových zkratek můžete použít jazyk AppleScript. Stejné klávesové zkratky musíte zaznamenat do záznamníku klávesových zkratek, jak je popsáno výše. Viz následující příklad, jak to funguje:
dc76cad4 4c12 43fd 94be 316a51982c59
  • Terminálový příkaz "curl" můžete spustit pomocí příkazu AppleScript "do shell script". Viz Příklady API použití se dozvíte více.

Vaše zpětná vazba

Jak hodnotíte své zkušenosti s touto funkcí mimoLive?

Čeština