Obecné selektory
Pouze přesné shody
Vyhledávání v názvu
Vyhledávání v obsahu
Výběr typu příspěvku

Příručka - Obsah

Nastavení NDI®

Obsah

Nakonfigurujte nastavení odesílání a přijímání NDI®, které se vztahuje na každý dokument mimoLive.

*

Nastavení příjmu NDI® a nastavení odesílání NDI® jsou volitelná

Služba NDI® discovery automaticky vyhledává v místní podsíti odesílatele NDI®. Následující nastavení představují další možnosti rozšíření nebo zúžení vyhledávání.

*

MimoLive přepisuje správce přístupu NewTek NDI

Okno Nastavení NDI® v mimoLive vzniklo před vydáním Správce přístupu NewTek NDI pro macOS a má vždy přednost před nastavením Správce přístupu. Všimněte si však, že toto přepsání se týká pouze aplikace mimoLive. Správce přístupu lze stále používat ke globálnímu nastavení ostatních aplikací podporujících NDI® ve stejném systému macOS.

Otevření okna nastavení NDI®

Všechny následující akce otevřou okno Nastavení NDI®:

  • Vyberte Nastavení NDI®... z nabídky Okno.
  • Vyberte Nastavení příjmu NDI®... z vyskakovacích nabídek zařízení v Zdroje zvuku nebo
    Zdroje videa.
  • Klikněte na akční tlačítko vpravo od Zdroj Failsafe v nabídce Výstupní cíl NDI®.

Nastavení příjmu

1f837f76 f6a8 42db 8b8d e6bbbc8c4cd9

Úprava nastavení příjmu Restartuje NDI® Discovery!

Restartování služby zjišťování NDI® způsobí, že mimoLive dočasně ztratí všechny odesílatele NDI®. To je nebezpečné zejména pro všechny zdroje videa nebo zvuku, které používají jako vstupní zařízení vysílače NDI®. Pokud by takový Zdroj videa nebo zvuku byl aktuálně v živé vrstvě, jeho výstup by zmizel, dokud by služba zjišťování NDI® opět nenašla příslušný vysílač NDI®!
Poznámka: Každá změna v nastavení příjmu NDI® restartuje zjišťování NDI®.

Síť

Přidejte IP adresy, které mají být vyhledávány pro odesílatele NDI®. Mohou to být IP adresy z jiných místních podsítí i ze vzdálených míst. I když musíte přidat platnou IP adresu, popis je zcela volitelný, ale měl by vám pomoci přidat určitý kontext.

Klikněte na + v pravém horním rohu záhlaví tabulky přidat IP adresu nebo kliknout na tlačítko . - Tlačítko vpravo vedle něj odstraní jednu nebo více vybraných IP adres ze seznamu.

Podívejte se na stránky . Zahrnout místní NDI Zdroje umožňující vyhledávat v místním hostiteli odesílatele NDI®, tj. další software s podporou NDI® spuštěný na stejném počítači. Vaše místní IP adresa se zobrazí v závorce jako doplňující informace.

Přijímání skupin

Přidejte názvy skupin, ve kterých má mimoLive vyhledávat odesílatele NDI®. Ostatní instance programu mimoLive nebo jakýkoli jiný software či hardware s podporou NDI® mohou tyto skupiny zadat jako své skupiny odesílatelů. Přidání popisu je volitelné.

Klikněte na + v pravém horním rohu záhlaví tabulky přidat název skupiny nebo kliknout na tlačítko - Tlačítko vpravo vedle něj odstraní jeden nebo více vybraných názvů skupin ze seznamu.

Podívejte se na stránky . Zahrnout veřejnou skupinu umožnit vyhledávání výchozí skupiny pro odesílatele NDI®. Zrušení zaškrtnutí této možnosti může být užitečné v sítích přeplněných odesílateli NDI®, kde vás zajímají pouze odesílatelé z konkrétních skupin odesílatelů.

Objevené vysílače NDI®

V této tabulce jsou uvedeni všichni odesílatelé NDI®, které se službě NDI® discovery podařilo najít při daných nastaveních, tj. vyhledání zadaných IP adres, prohledání zadaných skupin pro příjem a zahrnutí nebo vyloučení místních odesílatelů podle vašeho výběru. Jedná se o stejný seznam odesílatelů NDI® , který je k dispozici v nabídce zařízení v okně Audio](doc:audio) a [Zdroje videa a z
Zdroj Failsafe v Výstupní cíl NDI®.

Nastavení odesílání

450793f9 8acd 4019 a9dc 889b9fcac4c5
*

Úprava skupin odesílání při aktivním výstupním cíli NDI®

Při spuštění výstupního cíle NDI® se do NDI® předají aktuálně zadané skupiny odesílání. Dokud je NDI® Output Destination v provozu, změny skupin odesílání se neprojeví. Pro zachycení všech změn je nutné restartovat Výstupní cíle NDI®.

Odesílání skupin

Přidejte názvy požadovaných skupin Výstupní cíle NDI® se objeví v. Ostatní instance mimoLive nebo jakýkoli jiný software či hardware s podporou NDI® mohou zjistit výstup mimoLive NDI® přidáním stejného názvu skupiny do seznamu skupin pro příjem. Přidání popisu je volitelné.

Klikněte na + v pravém horním rohu záhlaví tabulky přidat název skupiny nebo kliknout na tlačítko - Tlačítko vpravo vedle něj odstraní jeden nebo více vybraných názvů skupin ze seznamu.

Podívejte se na stránky . Zahrnout veřejnou skupinu publikovat výstupní cíle NDI® ve výchozí skupině. Zrušení zaškrtnutí této možnosti může být užitečné v sítích přeplněných odesílači NDI®, kde chcete izolovat výstupní cíle NDI® v konkrétních skupinách odesílání.

Skupiny nejsou funkcí ochrany osobních údajů!

Nezaměňujte skupiny odesílání za opatření umožňující soukromé odesílatele NDI® ve veřejné síti. Odesílatelé NDI® mohou být v síti stále zjistitelní jinými prostředky. Jakmile je znám podpis NDI® odesílatele, může se k němu příjemce snadno připojit.

Verze NDI®

Od verze mimoLive 4.5 je aktuálně používaný NDI® SDK číslo verze se zobrazuje v pravém horním rohu okna Nastavení NDI®. Číslo verze ne ne odpovídá verzi ovladače NDI® HX, pokud je v systému nainstalován.

Vaše zpětná vazba

Jak hodnotíte své zkušenosti s touto funkcí mimoLive?

Čeština