Obecné selektory
Pouze přesné shody
Vyhledávání v názvu
Vyhledávání v obsahu
Výběr typu příspěvku

Příručka - Obsah

Audio

Obsah

Zdroj zvuku zajišťuje vstup zvuku z mikrofonu, fotoaparátu s integrovaným mikrofonem nebo nějakého zvukového rozhraní připojeného k počítači Mac.

468abf43 a208 4bb2 b921 d54fe6e0c621

Přenos zvuku do mimoLive

Zvukové zařízení lze k Macu připojit několika způsoby: USB, Thunderbolt a FireWire. Některá zařízení jsou dokonce virtuální zařízení, která přijímají data po síti nebo agregují zvuk z jiných zvukových zařízení nebo z jiného softwaru.

*

Dodržování předpisů třídy

Zvuková zařízení mohou být buď kompatibilní s třídou, nebo potřebují speciální zvukový ovladač, který obvykle poskytuje výrobce. Zařízení kompatibilní s třídou jsou na Macu připojitelná a měla by fungovat bez problémů. Pokud se vám vaše zvukové zařízení v mimoLive nezobrazuje nebo máte problémy s kvalitou zvuku, ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi dodatečného softwaru dodaného se zvukovým zařízením.

  • Připojte zvukové zařízení k počítači Mac. Mělo by se okamžitě zobrazit ve vyskakovací nabídce Zdroj zvuku.
  • V kontextové nabídce vyberte zařízení. Vstupní měřič zobrazí úroveň hlasitosti příchozího zvuku.
  • Vyberte fyzické vstupní kanály, které mají být namapovány na levý a pravý vstupní kanál v mimoLive.

Nastavení zvukového zařízení

6c01fb7c 66c7 47aa 9b43 4bb9b489c570

Tlačítko akčního ozubeného kola vedle kontextové nabídky umožňuje konfigurovat nastavení přidruženého zařízení.

  • Vstupní zdroj: Videozařízení se zvukovým vstupem mohou mít vstupní porty jako např. HDMI nebo SDI.

Konfigurace hardwarové mapy kanálů

Zvuková rozhraní obvykle mají různé vstupní konektory, například S/PDIF, TOSLINK, AES/EBU, MADI, atd., které jsou k dispozici prostřednictvím jejich kanálů. Mapování kanálů lze provádět přímo v zařízení nebo prostřednictvím ovládacího softwaru.

  • Formát: Zvuková zařízení obvykle poskytují více než jeden zvukový formát. Vyberte formát, který odpovídá aktuálnímu pořadu mimoLive. Pokud takový formát není k dispozici, mimoLive převede zvukový vstup zařízení za běhu s malou ztrátou výkonu.
*

Konfigurace hardwarového formátu zvuku

Některá zvuková zařízení mohou vyžadovat, aby byl formát zvuku, zejména vzorkovací frekvence, nastaven prostřednictvím jejich ovládacího softwaru. Některé zvukové formáty mohou být v programu mimoLive dostupné až po změně vzorkovací frekvence v ovládacím softwaru zařízení. Dokud není řídicí software zařízení nakonfigurován tak, aby odpovídal formátu zvuku zvolenému v mimoLive, může docházet k výpadkům zvuku.

  • Zpoždění: Často se zvukový vstup objeví dříve než obrazový vstup. Pro vyrovnání časového rozdílu a synchronizaci zvuku a videa lze zvukový vstup zpozdit až o 2 sekundy. Na adrese Vrstva měřiče synchronizace zvuku poskytuje pracovní postup pro určení správné doby zpoždění.
*

Nastavení zařízení jsou globální

Všimněte si, že změny, které provedete v nastavení zařízení, ovlivní všechny zdroje používající toto zařízení.

Další nastavení

  • Zesílení: Pokud je zvukový vstup příliš tichý nebo snadno zkresluje, lze jeho zesílení vyrovnat pomocí tohoto ovladače. Efekt se okamžitě projeví na měřiči hlasitosti. Změnu zisku lze dočasně zakázat zrušením zaškrtnutí políčka.
  • Dynamika: Efekt dynamiky lze použít k omezení, kompresi, rozšíření a vybuzení zvukového signálu. Tlačítko Action Gear vpravo otevírá efekt dynamiky v uživatelském rozhraní. Dynamiku lze dočasně vypnout zrušením zaškrtnutí políčka.
6279dabd 99c8 41c9 b213 be3ce6a27d74
*

Dynamika je sdílena mezi zdroji se stejným nastavením vstupu zařízení!

Zdroje sdílející stejné vstupní zvukové zařízení a stejnou konfiguraci mapy kanálů sdílejí také svůj efekt dynamiky. Proto změny provedené v efektu dynamiky u jednoho z těchto zdrojů ovlivní všechny zdroje, které jej sdílejí. V blízkosti sekce dynamiky ovlivněných zdrojů se zobrazí nápis Sdíleno!

Vaše zpětná vazba

Jak hodnotíte své zkušenosti s touto funkcí mimoLive?

Čeština