Generiska selektorer
Endast exakta träffar
Sök i titeln
Sök i innehåll
Val av inläggstyp

Handbok - Innehållsförteckning

Ljud

Innehållsförteckning

Ljudkällan ger ljudinmatning från en mikrofon, en kamera med inbyggd mikrofon eller någon form av ljudgränssnitt som är anslutet till din Mac.

468abf43 a208 4bb2 b921 d54fe6e0c621

Att föra in ljud i mimoLive

Ljudenheter kan anslutas till Mac på flera olika sätt: USBThunderbolt och FireWire. Vissa enheter är även virtuella enheter som tar emot data över nätverket eller aggregerar ljud från andra ljudenheter eller från annan programvara.

*

Klassöverensstämmelse

Ljudenheter kan antingen vara klass-kompatibla eller behöva en dedikerad ljuddrivrutin, som vanligtvis tillhandahålls av tillverkaren. Klass-kompatibla enheter är plug-and-play på Mac och bör fungera utan problem. Om du inte ser att din ljudenhet är tillgänglig i mimoLive eller om du upplever problem med ljudkvaliteten, kontrollera att du har den senaste versionen av all programvara som medföljde din ljudenhet installerad.

  • Anslut ljudenheten till din Mac. Den bör omedelbart bli synlig i popup-menyn Ljudkällenhet.
  • Välj enhet från popup-menyn. Ingångsmätaren visar volymnivåerna för det inkommande ljudet.
  • Välj de fysiska ingångskanaler som ska mappas till vänster och höger ingångskanaler i mimoLive.

Ställa in ljudenheten

6c01fb7c 66c7 47aa 9b43 4bb9b489c570

Med knappen för åtgärdsväxel bredvid popup-menyn kan du konfigurera inställningarna för den associerade enheten.

  • Ingångskälla: Videoenheter med ljudingång kan ha ingångsportar som HDMI eller . SDI.

Konfigurera hårdvarans kanalmappning

Ljudgränssnitt har vanligtvis olika ingångskontakter, t.ex. S/PDIF, TOSLINK, AES/EBU, MADIetc., tillgängliga via deras kanaler. Kartläggning av kanaler kan göras direkt på enheten eller via styrprogram.

  • Format: Ljudenheter tillhandahåller vanligtvis mer än ett ljudformat. Välj ett format som matchar den aktuella mimoLive-showen. Om ett sådant format inte finns tillgängligt kommer mimoLive att konvertera enhetens ljudingång i farten med en liten prestandaförlust.
*

Konfigurera ljudformat för maskinvara

Vissa ljudenheter kan kräva att ljudformatet, framför allt samplingsfrekvensen, ställs in via deras kontrollprogram. Vissa ljudformat kan bli tillgängliga i mimoLive först efter att samplingsfrekvensen ändrats i enhetens kontrollprogramvara. Ljudstörningar kan uppstå tills enhetens kontrollprogramvara har konfigurerats för att matcha det ljudformat som valts i mimoLive.

  • Fördröjning: Ofta kommer ljudinmatningen före videoinmatningen. För att kompensera för tidsskillnaden och för att synkronisera ljud och bild igen kan ljudinmatningen fördröjas med upp till 2 sekunder. Den Audio Sync Meter Lager ger ett arbetsflöde för att bestämma rätt fördröjningstid.
*

Enhetens inställningar är globala

Observera att de ändringar du gör i enhetens inställningar påverkar alla källor som använder den här enheten.

Ytterligare inställningar

  • Gain: Om ljudingången är för tyst eller lätt förvrängs, kan dess förstärkning jämnas ut med denna kontroll. Effekten kommer omedelbart att synas i volymmätaren. Förstärkningsändringar kan tillfälligt inaktiveras genom att avmarkera kryssrutan.
  • Dynamik: Dynamikeffekten kan användas för att begränsa, komprimera, expandera och excitera ljudsignalen. Åtgärdsknappen till höger öppnar effekten i det dynamiska användargränssnittet. Dynamik kan tillfälligt inaktiveras genom att avmarkera kryssrutan.
6279dabd 99c8 41c9 b213 be3ce6a27d74
*

Dynamiken delas mellan källor med samma inställning för enhetsinmatning!

Källor som delar samma ljudingångsenhet och samma kanalmappningskonfiguration delar också sin dynamikeffekt. Därför påverkar ändringar som görs i dynamikeffekten i en av dessa källor alla delande källor. En etikett med texten Shared! kommer att visas i närheten av dynamiksektionen för påverkade källor.

Din feedback

Hur skulle du betygsätta din erfarenhet av den här funktionen i mimoLive?

Svenska