Vi har några problem med vår webbplats. Den övre navigeringsfältet fungerar inte korrekt. Vänligen se längst ner på webbplatsen för en fullständig navigeringsmeny.

Generiska selektorer
Endast exakta träffar
Sök i titeln
Sök i innehåll
Val av inläggstyp

Handbok - Innehållsförteckning

NDI®-inställningar

Innehållsförteckning

Konfigurera NDI®-inställningar för sändning och mottagning som gäller för alla mimoLive-dokument.

*

NDI® mottagningsinställningar och NDI® sändningsinställningar är valfria

NDI® discovery söker automatiskt efter NDI®-sändare i det lokala subnätet. Följande inställningar är ytterligare alternativ för att bredda eller begränsa sökningen.

*

mimoLive åsidosätter NewTek NDI Access Manager

NDI®-inställningsfönstret i mimoLive är äldre än NewTek NDI Access Manager för macOS och åsidosätter alltid alla inställningar i Access Manager. Observera dock att detta åsidosättande endast påverkar mimoLive. Access Manager kan fortfarande användas för att globalt konfigurera andra NDI®-kompatibla applikationer på samma macOS-system.

Öppna fönstret för NDI®-inställningar

Alla följande åtgärder öppnar fönstret NDI® -inställningar:

  • Välj NDI®-inställningar... från menyn Fönster.
  • Välj NDI® mottagningsinställningar... från enhetens popup-menyer i Ljudkällor eller .
    Videokällor.
  • Klicka på åtgärdsknappen till höger om Felsäker källa menyn i NDI® Utgång Destination.

Inställningar för mottagning

1f837f76 f6a8 42db 8b8d e6bbbc8c4cd9

Redigering av mottagningsinställningar startar om NDI® Discovery!

Om du startar om NDI®-upptäcktstjänsten förlorar mimoLive tillfälligt alla NDI®-sändare. Detta är särskilt farligt för alla video- eller ljudkällor som använder en NDI®-sändare som en inmatningsenhet. Om en sådan video- eller ljudkälla för närvarande var live i ett lager, skulle dess utdata försvinna tills NDI®-identifieringstjänsten hittade respektive NDI®-sändare igen!
Varje ändring av inställningarna för NDI® -mottagning startar om NDI® -upptäckten.

Nätverk

Lägg till IP-adresser som du vill ska sökas efter NDI®-sändare. Detta kan vara IP-adresser från andra lokala subnät såväl som från avlägsna platser. Du måste lägga till en giltig IP-adress, men beskrivningen är helt valfri men bör hjälpa dig att lägga till lite sammanhang.

Klicka på + i den övre högra tabellrubriken för att lägga till en IP-adress eller klicka på - knappen bredvid den för att ta bort en eller flera valda IP-adresser från listan.

Kontrollera Inkludera lokala NDI Källor för att kunna söka efter NDI®-avsändare på din lokala värd, dvs. andra NDI®-program som körs på samma maskin. Din lokala IP-adress kommer att visas inom parentes som ytterligare information.

Ta emot grupper

Lägg till namnen på de grupper som du vill att mimoLive ska söka efter NDI®-sändare. Andra instanser av mimoLive, eller någon annan NDI®-aktiverad programvara eller hårdvara, kan ange dessa grupper som sina sändningsgrupper. Att lägga till en beskrivning är valfritt.

Klicka på + i den övre högra tabellrubriken för att lägga till ett gruppnamn eller klicka på - knappen bredvid för att ta bort ett eller flera valda gruppnamn från listan.

Kontrollera Inkludera offentlig grupp för att tillåta sökning i standardgruppen efter NDI®-sändare. Att avmarkera detta alternativ kan vara användbart i nätverk med många NDI®-sändare där du endast är intresserad av sändare från specifika sändningsgrupper.

Upptäckta NDI®-avsändare

I denna tabell listas alla NDI®-sändare som NDI® Discovery Service kunde hitta med de givna inställningarna, dvs. söka upp de angivna IP-adresserna, söka i de angivna mottagningsgrupperna och inkludera eller exkludera lokala sändare enligt ditt val. Det är samma lista över NDI®-sändare som är tillgänglig från enhetsmenyn i Ljud](doc:ljud) och [Videokällor och från
Felsäker källa i NDI® Utgång Destination.

Skicka inställningar

450793f9 8acd 4019 a9dc 889b9fcac4c5
*

Redigera sändningsgrupper medan NDI®-utgångsdestinationen är aktiv

När en NDI® Output Destination startar, skickas de för tillfället angivna sändningsgrupperna till NDI®. När en NDI® Output Destination är live har ändringar i sändningsgrupperna ingen effekt. En omstart av NDI® Output Destinations är nödvändig för att ta upp eventuella ändringar.

Skicka grupper

Lägg till namnen på de grupper som du vill ha Destinationer för NDI®-utdata att visas i. Andra mimoLive-instanser eller annan NDI®-aktiverad programvara eller hårdvara kan upptäcka mimoLives NDI®-utdata genom att lägga till samma gruppnamn i sin lista över mottagna grupper. Att lägga till en beskrivning är valfritt.

Klicka på + i den övre högra tabellrubriken för att lägga till ett gruppnamn eller klicka på - knappen bredvid för att ta bort ett eller flera valda gruppnamn från listan.

Kontrollera Inkludera offentlig grupp för att publicera NDI® Output Destinations i standardgruppen. Avmarkeringen av detta alternativ kan vara användbart i nätverk med många NDI®-sändare där du vill isolera NDI® Output Destinations i specifika sändningsgrupper.

Grupper är inte en sekretessfunktion!

Misstolka inte sändgrupper som en åtgärd för att tillåta privata NDI®-sändare i ett offentligt nätverk. NDI®-avsändare kan fortfarande upptäckas i nätverket på andra sätt. När en sändares NDI®-signatur är känd kan en mottagare enkelt ansluta till den.

NDI® Version

Från och med mimoLive 4.5 används för närvarande NDI®. SDK versionsnumret visas i det övre högra hörnet i fönstret NDI® -inställningar. Versionsnumret betyder inte inte korrelerar med versionen av NDI® HX-drivrutinen om en sådan är installerad på systemet.

Din feedback

Hur skulle du betygsätta din erfarenhet av den här funktionen i mimoLive?

Svenska