Generiska selektorer
Endast exakta träffar
Sök i titeln
Sök i innehåll
Val av inläggstyp

Handbok - Innehållsförteckning

Tangentbordsgenvägar

Innehållsförteckning

Tangentbordsgenvägar är användbara för att styra mimoLive medan en föreställning pågår, eftersom du inte behöver bläddra till ett visst lager och välja dess variant för att få tillgång till en viss funktion.

Tilldela tangentbordsgenvägar

Du kan tilldela tangentbordsgenvägar för att byta kamera, aktivera lager och utföra andra åtgärder. De flesta av utlösarknapparna i mimoLive har en skrivare för tangentbordsgenvägar precis bredvid sig. Alla tangentbordsgenvägar som du registrerar med den här funktionen sparas i ditt mimoLive-dokument.

53e784ad 687e 41b5 a88e c5c9f5eb24c9

Om du vill tilldela en knapp ett visst kortkommando klickar du på knappen "Record Shortcut" (spela in kortkommando). Den blir röd och visar "Skriv genväg" för att indikera att knappen väntar på att du ska trycka på den kombination av tangentbordsgenvägar som du vill tilldela nu.

0a6bd656 f11f 449b 9a7c 113966299cb8
*

Välja tangentbordskombination

Du kan ha tangentbordsgenvägar som består av en enda tangent eller en kombination av modifieringstangenterna (⌘, ⌥, ⇧, ctrl) plus en tangent. Enstaka tangenter är lätta att komma ihåg och snabba att komma åt. De kan dock stå i vägen om du vill skriva in data och inte har begått ett inmatningsfält. Å andra sidan är mer komplexa tangentbordsgenvägar ofta svåra att åstadkomma och bör användas om en maskinvara eller programvara från tredje part simulerar tangentbordsrörelserna.

*

Du kan använda samma kombination av kortkommandon på flera ställen. Du kan t.ex. aktivera två lager samtidigt.

*

Avbryta inspelningen av tangentbordsgenvägen

Du kan avbryta inspelningen av tangentbordsgenvägen genom att klicka på ikonen "återkalla" till höger: Det tidigare kortkommando återställs.

När tangentbordsgenvägen har registrerats visar inspelaren den lämpliga genvägen. Med "x"-knappen kan du radera tangentbordsgenvägen. Genom att klicka på tangentbordsgenvägen kan du spela in en ny.

f76a0e99 f776 488d 93a0 a35ff9c4499e

Tangentbordsgenvägar som tillhandahålls av mimoLive

mimoLive har många fördefinierade kortkommandon med sig.

Allmänna tangentbordsgenvägar

TangentbordsgenvägÅtgärd
⌘A Välj alla. Fungerar i inmatningsfält. Eftersom mimoLive endast stöder enstaka valda lager eller källor har detta ingen effekt på själva dokumentet.
⌘M Minimera mimoLive-dokumentfönstret till dokumentet.
⌘Z Ångra den senaste åtgärden
⇧⌘Z Gör om den senast återkallade åtgärden
⌘C Kopiera det markerade objektet till pastorplattan. Kan även användas för att kopiera/klistra in lager.
⌘X Skär av det aktuella urvalet och lagrar det på pastaplattan.
⌘V Klistrar in det aktuella innehållet i pastabordet i det aktuella tangentfokuset. Kan även användas för att kopiera/klistra in lager.
⌘S Spara det främsta dokumentet.
⇧⌘S Spara dokumentet på en annan plats och/eller med ett annat namn. Du kommer att uppmanas att välja en plats och ett nytt namn i den vanliga dialogrutan för filsparande.
⌘O Öppna ett befintligt mimoLive-dokument. Det kommer att visa standardfilväljaren.
⌘N Skapa ett nytt mimoLive-dokument.
⌘W Stäng det främre fönstret. (Detta kan vara ett annat fönster än huvudfönstret för mimoLive-dokumentet. För att stänga det främsta mimoLive-dokumentfönstret använd ⇧⌘W).

Särskilda tangentbordsgenvägar

TangentbordsgenvägÅtgärd
⇧⌘A Lägg till en mediefil i källbiblioteket.
⌥⌘R Öppna fönstret Senaste inspelningar
⇧⌘R Öppna fönstret Render Performance Monitor
⌘R Starta showen. (se Start/Stop Visa-knappen)
⌘B Starta Uppspelning på helskärm
⌘2 Växla synligheten för källbiblioteket

Tangentbordsgenvägar för att arbeta med lager

Se Lager, inställningar och varianter för att lära dig hur du arbetar med lager i mimoLive.

TangentbordsgenvägÅtgärd
⌘L Slå på eller av det markerade lagret. (se Lager, inställningar och varianter)
⌘D Duplicera det markerade lagret. (se Lager, inställningar och varianter)
⌘⌫ Ta bort det markerade lagret. (se Lager, inställningar och varianter)
⌘⏎ Komprimera varianterna av ett lager i lagerstapeln.
⌘↑ Välj lager ovanför
⌘↓ Välj lager nedan

Tangentbordsgenvägar för att arbeta med lagervarianter

Se Lager, inställningar och varianter för att lära dig hur du arbetar med lagervarianter i mimoLive.

Kortfattad tangentbordsförkortningÅtgärd
⌘⏎ Komprimera varianterna av ett lager i lagerstapeln. (se Lager, inställningar och varianter)
⌘+ Duplicera den markerade lagervarianten. (se Lager, inställningar och varianter)
⌥⌘⌫ Radera den markerade lagervarianten.
⌘→ Välj nästa lagervariant.
⌘← Välj föregående lagervariant.

Använda tangentbordsgenvägar för automatisering

Det finns ett stort antal hårdvaru- och mjukvarupaket som kan "simulera" att man trycker på tangenter för att fjärrstyra ett annat program och genomföra automatisering. Vi rekommenderar att man använder ganska komplexa tangentbordsgenvägar med flera modifieringstangenter (⌘, ⌥, ⇧, ctrl) plus en tangent så att dessa inte råkar bli träffade av en användare på tangentbordet och att de inte stör andra funktioner i systemet.

*

Fjärrstyrningsytor och HTTP API

Det finns en kraftfull mekanism i mimoLive för fjärrstyrning: Ytor för fjärrkontroll och HTTP-API vilket kan göra en "tangentbordssimulering" föråldrad.

Använda AppleScript för att styra mimoLive

Det finns för närvarande inget stöd för att använda AppleScript direkt för att styra mimoLive.
Du har dock två alternativ för att styra mimoLive med AppleScript:

  • Du kan använda AppleScript för att aktivera kortkommandon. Du måste registrera samma kortkommandon i kortkommandobokaren enligt beskrivningen ovan. Se följande exempel på hur detta fungerar:
dc76cad4 4c12 43fd 94be 316a51982c59
  • Du kan utlösa ett terminalkommando "curl" med AppleScript-kommandot "do shell script". Se Exempel på API användning för att få veta mer.

Din feedback

Hur skulle du betygsätta din erfarenhet av den här funktionen i mimoLive?

Svenska